שירותי ניקיון


תיקון ליקויים


ניהול חשבון בנק


איתור ספקי שירות מתאימים


שירותי גינון


שירותי הדברה


תשלומים סדירים לספקים


תיחזוק המערכות השונות


דוחות כספיים


גבייה מול סרבני תשלום


טיפול בדירות של תושבי חוץ


הנהלת חשבונות


גביית תשלום ועד הבית


ניקוי חלונות בסנפלינג


שירותי שמירה וקבלה

services